Jutri. Čakamo na sistemsko rešitev.

Povzemam sporočilo za javnost Združene levice izpred nekaj dni; Odbor za delo je pred nekaj dnevi obravnaval predlog Združene levice za dopolnitev Zakona o inšpekciji dela, po katerem bi moral delodajalec v primeru navideznih samozaposlitev delavcu v treh dneh izročiti pogodbo o zaposlitvi, ga prijaviti v socialna zavarovanja in mu v 15 dneh izplačati neporavnane prejemke in prispevke. V primeru zlorab agencijskega dela pa bo moral delavcu ponuditi sklenitev pogodbe o zaposlitvi pod najmanj enakimi pogoji, kot jih je delavec imel pri agenciji, tako da bo lahko delavec zaposlitev zavrnil in ostal pri agenciji. Z dopolnitvijo zakona bi zaščitili prekarne delavce v prikritih delovnih razmerjih. Sedanja ureditev namreč dopušča podjetjem, da odpravijo kršitve zakonodaje (nezakonito najemanje delavca preko agencije brez dovoljenja, prisilni sp-ji) tudi tako, da ga preprosto odslovijo. Zato se v praksi dogaja, da taki delavci tudi po pravnomočno ugotovljeni kršitvi pristanejo na nadaljevanje nezakonitega izkoriščanja (nadaljnjega zaposlovanja na podlagi pogodb civilnega prava, zaposlovanja preko agencij, rednih zaposlitev pod neustreznimi pogoji). Zakon je koalicija na razpravi Odbora DZ za delo zavrnila, poleg poslanca ZL ga je podprla le še nepovezana poslanka Mirjam Bon Klanjšček. Koalicija je predlog zavrnila in obljubila, da naj bi jeseni predlagala paket zakonov, ki bi vključeval tudi popravek Zakona o inšpekciji dela. Tako je, stvar naj bi uredili “sistemsko”. Jutri. Pojutrišnjem. Nekoč.

Tako kot so to naredili pri socialni zakonodaji in izračunu minimalnih življenjskih stroškov. Še pomnite? 24.7. 2009 je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve predstavilo izračun minimalnih življenjskih stroškov za eno odraslo osebo. Izračun minimalnih življenjskih stroškov (potrebnega minimalnega dohodka) za eno odraslo osebo s preračunom vrednosti življenjske košarice na celotne stroške je pokazal na znesek 562,07 €. Izhajajoč iz tega je dokument predlagal določitev trajne denarne socialne pomoči v višini 562,07 EUR in začasne denarne socialne pomoči v višini 385,08 EUR, oziroma kakor je napisano kasneje v dokumentu: »V danih okoliščinah bomo v prenovljeni zakonodaji na področju socialnega varstva prenovili tudi področje denarne socialne pomoči in med drugim vpeljali institut trajne in začasne denarne socialne pomoči, pri čemer bomo pri višini v začetku izhajali iz 80 % izračunane vrednosti minimalnih življenjskih stroškov. Ob uveljavitvi nove socialne zakonodaje, predvidoma v drugi polovici leta 2010, bo višina trajne denarne socialne pomoči tako znašala 449,66 EUR, višina začasne denarne socialne pomoči pa 308,06 EUR«. Isto Ministrstvo je na novinarski konferenci dne 17.2. 2010 podalo gradivo, v katerem je zapisano, da začasni minimalni življenjski stroški samske odrasle osebe v skladu z izračuni Inštituta za ekonomska raziskovanja znašajo 385,08 evrov, zaradi realno nizke minimalne in povprečne plače, motivacije za delo in stimulativnega razmerja med denarno socialno pomočjo in najnižjimi plačami oziroma med socialnim varstvom in trgom dela pa ZSVP uvaja minimalni dohodek v višini 75 % navedenega zneska, in sicer 288,81 evrov. In potem so prišli varčevalni ukrepi, ki so znižali osnovni znesek  minimalnega dohodka na 260 EUR, da bi se na koncu država konec prejšnjega leta celo pohvalila, da “dviguje” osnovni znesek minimalnega dohodka na – 288,81 evra – znesek, ki je zapisan v matičnem zakonu že več kot pet let?! No, če se kdo še spomni zadnjega Socialnega sporazuma 2015 2016 (iz katerega so delodajalci užaljeno zbežali) je tam zapisano;  “izračun višine minimalnih življenjskih stroškov se izvede v letu 2016 in v skladu z obstoječo zakonodajo se opravi uskladitev višine minimalnega dohodka, ki je podlaga za izračun socialnih transferjev.” Približujemo se sredi 2016. Kje je ta izračun? In kdaj / če sploh se bodo upoštevali rezultati tega izračuna – če se pa še rezultati izračunov iz 2009 nikoli niso upoštevali? No, važno je, da se čaka na “sistemsko rešitev”, kajne?

Vmes se je v nekaterih medijih po tihem objavila novica, da so subvencijo stanarine, ki so jo plačevale občine, izgubili še zadnji upravičenci. Zdaj je namreč v celoti zaživel ukrep iz februarja lani sprejetega Zakona o uravnoteženju javnih financ občin (ZUUJFO), s katerim so se država in občine dogovorile, kje zmanjšati obveznosti, ki jih občine zaradi zmanjšane glavarine ne morejo več plačevati. Ko so novinarji vprašali predstavnike političnih strank, zakaj so glasovali za ta ukrep pred enim letom, so dobili različne argumente. Da je taka odločitev nujna, “saj gre za potreben korak za zagotavljanje vzdržnih javnih financ”, menijo pri SMC. Pri Desusu so glas ZA utemeljili, češ da zakon prinaša tudi nujne ukrepe na posameznih področnih zakonodajah, pri SDS pa, da so ob glasovanju ZA tudi predlagali amandmaje. Izmed teh pa se prav nobeden ne nanaša na subvencije. Najzanimivejše je bilo pojasnilo Socialnih demokratov, da so zakon podprli ob zavezi vlade, da bo ta v prihodnje sprejela sistemske ukrepe na področju financiranja občin. Pojasnili so svoje prepričanje, “da zakon ne bi smel vplivati na položaj najranljivejših skupin prebivalstva, kajti občine imajo znotraj svojih proračunov možnost prerazporejati sredstva”, in dodali: “Kolikor pa bi se izkazalo, da so določila sprejetega Zakona za uravnoteženje javnih financ občin alibi za zmanjševanje sredstev za programe socialne pomoči, pa bo Poslanska skupina Socialnih demokratov predlagala potrebne spremembe.” Ob pojasnilu novinarjev, da ne gre za programe socialne pomoči, temveč za subvencijo, za katero morajo občani imeti odločbo CSD-ja, in na dodatno prošnjo, naj nam navedejo en sam primer občine, v kateri subvencije stanarin občanom še vedno izplačujejo, čeprav ti zanje nimajo več odločbe, pa odgovora novinarji več dobili. Lažje se je pač skrivati za “prihodnjimi sistemskimi ukrepi na področju financiranja občin”, kajne?

Seveda, stihijski varčevalni ukrepi so nujni, ko pa je treba popraviti krivice, pa se strahopetno in hinavsko čaka / izgovarja na “sistemske ukrepe”.

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja